Alle lagene er i gang med sesongen og det er full fart ute på både gress og kunstgress om dagen.

Det har vært noen utskiftninger i styret i fotballgruppa. Noen er med videre fra det gamle og flere nye har kommet inn med ny gist og iver. 

Sist uke ble alle trenere og lagledere invitert på møte, så godt som alle møtte opp.  Mange temaer ble luftet, økonomi, samarbeid internt og eksternt, medlemslister, sammenslåing, barneidrett, oppgavefordeling, dugnad +++.
Mye positive innspill og mange som vil bidra. 
Det er mye bra som skjer i fotballen om dagen og vi har god tru på flere virkelig gode år fremover.