Vi har vært gjennom nok et år med restriksjoner og delevis nedstengning.
Alle arrangementer vi skulle hatt i 2021 har blitt avlyst, det er vrient å få nye sponsorer med på laget og masse flotte solide voksne/foreldre har ikke fått bidratt som de ønsker og vil..

Det var tre linjer med litt neagtivt fokus, så da er vi ferdige med det:-)
Vi har på tross av utfordringer jammen holdt trøkket gjennom nok et år.. 

Medlemmer
Vi hadde på starten av året en liten nedgang på meldemsmassen i noen av gruppene, mens de fleste holdt stand. Nå i høst har mange kommet tilbake og blant annet fotballen har fått en god tilvekst i ungdomsgruppa 13+, veldig bra og gøy i en aldre hvor en ofte opplever frafall. VELKOMMEN til dere. Dette kommer ikke av seg sjøl, men som en følge av et godt arbeid.


Organisasjon
Det jobbes stadig med å forbedre organisasjonen, en hensikstmessig organsisering med kompetente folk, her kommer en aldri helt i mål,men det jobbes godt i hovedlag og grupper. Minst mulig tid på papir og mest mulig fokus på aktivitet.. Vi har masse gode folk med, men trenger alltid flere hender og hoder.

Jevnt over er det ok økonomi i idrettslaget, noe mer på "sparekonto" kunne en alltid ønske seg blant annet i forhold til nye investeringer i anlegg. Det koster mye å drifte klubbhus og baner, og vi får ikke billigere strøm enn andre:-)

Anlegg
Vi har i 2021 oppgradert og rehabilitert en del av anlegget vårt.
7er bane naturgress er ferdigstilt, det siste ble sådd i høst, nytt lysanlegg og ballfangernett er på plass. Dette blir en fin binge for de yngste lagene våre.. 
Vi fikk et lite tilskudd fra kommunen til nytt lysanlegg på 11er banen og fikk dette også på plass i høst. Drøye 1.5millioner er lagt inn i nye anlegg siste året. Idar og Karl Arne har gjort en kjempejobb med dette siste året. 

Aktivitet
Det er masse god aktivitet i idrettslaget hver enste dag. Gruppene vi har nå er turn, friidrett, fotball, sykkel, bordtennis, padling, para Extra, idrettsskole ungdom/voksne. 

Det har også vært gode sportslige prestasjoner i året som gikk. A-laget rykket opp til 4. divisjon, flere av de yngre lagene har hatt god utvikling, friidretten kunne skilte med tre gull i NM for ungdom.

I tillegg til dette har prosjektene våre som også har holdt trøkket gjennom året. 
Eidanger IL ble satt skikkelig på kartet med TV serien RUS på NRK1. Rocket-Man har vokst seg til et prosjekt kjent over hele landet. 

2022
NÅ ser vi fremover og satser på et bortimot normalt år med fokus på aktivitet og rekruttering, få i gang normaldrift, dugnader og arrangementer. 

2022 er frivillighetens år, det satser vi på også vil prege Eidanger idrettslag, vi har et normalår en verdiskapning på over 5 millioner i frivillig arbeid i idrettslaget vårt, vi skal tilbake der. 

I Eidanger idrettslag er medlemskontingenten 100,- årlig. Da er du fullverdig medlem av Norges Gøyeste Idrettslag med stemmerett på årsmøtet.. 

Et ønske for 2022 er at alle som føler på en tilhørighet til Eidanger, trenere, foreldre, nabor melder seg inn i Eidanger idrettslag.
Vi har god tro på at tilhørighet, medlemsskap og stemmerett er bra og viktig om vi skal utvikle idrettslaget de neste årene. 

Du melder deg enklet inn i idrettslaget her

Jeg gleder meg veldig til 2022, gleder meg til masse god aktivitet, liv på banen og i klubbhus.

Jeg har skikkelig trua på 2022

GODT NYTT ÅR TIL ALLE I OG RUNDT EIDANGER

vi sees

Kjetil Haugersveen
Leder