I den yngste klassen i fotballgruppa født i 2014 er det en fin gjeng. De stiller tre lag i serien, et jentelag og to guttelag. 
I dag har både gutta og jentene hatt kamp kveld. 
god stemning, mye gøy og idrettsglede.