I Eidanger turn ønsker vi å ta i mot alle som vil turne, men er akkurat nå litt begrenset grunnet covid-19 og restriksjoner.

Men har du lyst til å turne ta kontakt så får du mer informasjon. 

Leder: Marion Thorsberg
           lederturn@eidanger.no

E-mail: turn@eidanger.no