Denne banen er pr nå ikke i bruk, men med økende belastning på kunst gress kan det bli aktuelt å begynne og bruke denne igjen.