• Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
  • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
  • Holde tett dialog med Eidanger IL sin kasserer. Tripletex
  • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.     
  • Økonomiutvalget skal sikre klubben stabile inntektskilder
  • Hele tiden jobbe med å øke inntekter.
  • Sponsormidler
  • Søke på midler, støtteordninger etc

 

 

Økonomi Ansvarlig                                                 Sponsor Ansvarlig

Karl Arne W. Norstrøm                                              ÅPEN

932 55 671 / forball@eidanger.no

 

Medlemskoordinator/                                                                                                                                        Politiattest Ansvarlig                                              

ÅPEN