EIL-Fotball vil i februar hvert år arrangere gruppemøte. Dette erstatter det vi kjenner som Årsmøte. Grunnen til dette er for at EIL-Fotball er en undergruppe av EIL og vi er ikke en juridisk instans, det er det kun EIL som er. 

Gruppemøtene vil fungere mer som en samlingsplass, med informasjon, valg av styret etc. Før gruppemøtene kommer det en innkalling. Alle med tilknyttning til EIL-Fotball vil kunne få komme med forslag til saker til gruppemøtene. 

Viktig og presisere at vi ønsker at fotballgruppen skal være en åpen gruppe hvor alle blir hørt, derfor skal alle forslag/saker/forbedring/kritikk behandles. 

Når det gjelder gjennomføring av evt stemmegivning ved et gruppemøte, vil hvert lag ha et mandat  ved stemmegivning. Dette for og unngå at man skal ha mulighet for og "kuppe" saker. 

Målet er at alle skal føle at de bidrar i fotballen, og har en stemme som blir hørt.