Gøy Fritid For Alle er et ettervernstilbud for personer med rusutfordringer som ønsker å komme i gang med idrettslig aktivitet. Vi hjelper deltakerne våre i gang med idretter og aktiviteter i ordinære, eksisterende treningsmiljøer og klubber i Porsgrunn og Grenland. Målsettingen for våre deltakere er å bli selvstendige i sin egen aktivitet og treningsmiljø.
 
For å bli deltaker, må du være rusfri og ønske å drive med en idrettslig aktivitet i et treningsmiljø. Deltakerne får individuell oppfølging og veiledning etter behov. Tilbudet drives i samarbeid med Porsgrunn kommune.
 
Kontaktinformasjon
Prosjektleder Elisabeth Hansen
Mail: goyfritid@eidanger.no, elisabeth@eidanger.no