Medlemskontingent og aktivitetsavgift

Alle som driver aktivitet i Eidanger il eller som kun ønsker å være medlem må betela medlemskontingent på 100,- 
Hovedlaget sender ut denne på nyåret vært år. når en melder seg inn i Eidanger får en automatisk tilsendt medlemskontingenten. 

Hvis en vil drive aktivitet i en av undergruppene, fotball, friidrett, turn++ betaler en aktivitetsavgift til gruppa, den kan variere fra 300,- og oppover. denne avgiftene dekker utstyr, cuper, trenere.. 

Aktivitetsavgiftene blir fakturert fra gruppene.

Innmelding i Eidanger Idrettslag gjør en her