Eidanger IL har etablert en Aktivitetsguide ordningen i Porsgrunn med støtte fra Bufdir. Målgruppen er barn, ungdom 6-23 år som ikke deltar i en fritidsaktivitet i dag. Det kan være familier med lav inntekt, personer som har utfordringer med språket, eller av andre ulike grunner føler de trenger en aktivitetsguide for å komme i gang.

Hva er en aktivitetsguide?

Aktivitetsguiden er en person som fungerer som veileder for en familie og støtte for barn og ungdom som ønsker å starte med selvvalgt idrettsaktivitet. Aktivitetsguiden vil være et bindeledd mot den idretten/det idrettslaget hvor barnet/ungdommen ønsker å starte opp. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ ungdommen føler seg trygg i idrettslaget. Mange av våre aktvitetsguider snakker flere språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål.

Aktivitetsguide steg for steg

  • Du/dere fyller ut et registreringsskjema. Skjemaet kan du laste ned fra www.eidanger.no. Skjemaet kan sendes på mail til aktivitetsguide@eidanger.no.
  • Aktivitetsguide koordinator kontakter deg/dere.
  • Du blir matchet opp med en aktivitetsguide.
  • Aktivitetsguiden følger dere inn i ønsket idrett/klubb, og møter på trening sammen med med barnet og evt. foresatte.
  • Aktivitetsguiden avklarer praktiske spørsmål om f.eks. når og hvor det er trening, hvor mye det koster og eventuelle støtteordninger i kommunen. Aktivitetsguiden kan også fungere som et bindeledd mellom idrettslaget og familien i oppstarten. Aktivitetsguiden har nær dialog med Aktivitetsguidekoordinator i Eidanger IL.
  • Utgifter til utstyr som er nødvendig for å delta dekkes av midler i prosjektet, for de som ikke har økonomi til det selv.
  • Aktivitetsguiden avslutter i familien når familien vurderes selvgående (vanligvis 3 -8 uker)


Det er Eidanger idrettslag som drifter prosjektet, men det betyr ikke at de som benytter seg av guide må bli aktiv i Eidanger, vi blir med deltageren ut i den klubben som passer for hver enkelt ut fra ønsker og behov.

Se filmen og finn ut mer om aktivitetsguideordningen i Eidanger idrettslag.