Sportslig utvalg har som overordnet mål å ivareta Eidanger IL Fotballs sportslige interesser fremstilt i sportplan, og følge opp at lagenes aktivitetsnivå holder den kvaliteten som klubben ønsker. Sportslig utvalgs overordnede ansvarsoppgaver:

  • Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål.
  • Rådgivende organ for trenere/lagledere i sportslige spørsmål.
  • Overvåke at sportslige vedtak/retningslinjer blir fulgt opp.

De skal også utarbeide klubbens sportplan, følge opp lagenes trenere, gjennomføre lagledermøter/trenerforum, legge til rette for utdanning, rekruttere trenere, fordele treningstider, lede arbeidet med kvalitetsklubb, sette i gang nye årganger, med mer.

SPORTSLIG LEDER

Tom Nordengen
Tlf: 916 32 930
Mail: sportslig.fotball@eidanger.no