Det avholdes styremøter vanligvis en gang per måned. Her er faste saker blant annet økonomi og regnskap/budsjett. Styret setter rammer for hvordan fotballgruppen skal drives. I tillegg skal styret kontinuerlig følge opp klubbens strategier og handlingsplaner og jobbe med disse. Alle i styret har sine ansvarsområder som de følger opp.

Styret har mandat til å opprette arbeidsgrupper som utfører sentrale oppgaver på vegne av styret i Eidanger IL Fotball. Medlemmene i disse undergruppene velges av styret, og er ikke på valg. Det er naturlig at styremedlemmer leder disse undergruppene, slik at styret holdes løpende orientert om arbeidet som pågår

STYRELEDER

Karl Arne Wilhelm Norstrøm

Tlf: 932 55 671

Mail: fotball@eidanger.no

NESTLEDER

Tom Johnsen
Tlf: 408 70 242
Mail: ue-johns@online.no

SPORTSLIG LEDER

Tom Nordengen
Tlf: 916 32 930
Mail: sportslig.fotball@eidanger.no

ØKONOMIANSVARLIG

Geir J. A Johansen
Tlf: 401 00 152
Mail: økonomi.fotball@eidanger.no

MATERIALFORVALTER

Hanne Hoksrød
Tlf:
Mail: material.fotball@eidanger.no

SEKRETÆR

Tone A Sønslien
Tlf:
Mail: