Eidanger IL er i en prosess hvor vi ønsker oss en mer plandrevet klubb. Det vil si at ikke ideer bare skal dukke opp og gjennomføres men at vi har en litt lenger plan på hva som skal skje de neste årene. 

Vi har en organisasjonsplan som er litt i bevegelse, og som vedtaes på årsmøte hvert år. 

Vi har også en handlingsplan som  vi har hatt en del år, men her er vi fortsatt ikke i mål så vi jobber viedere etter denne. 

Vi er nå i en prosess med en ny plan for anlegget vårt, både videreutvikling, fornyelse og vedlikehold. 

Planer blir lagt ut her.