Lalglederhåndboka

Siden er under konstruksjon
Les mer

Gruppehåndbok

Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet.
Les mer

Sportsplan

Her er Eidanger IL Fotball sin sportsplan. Den vil bli oppdatert med innholdsregister og en annen layout etterhvert.
Les mer