leder Kjetil Haugersveen kjetil@eidanger.no 46771500
Nestleder Målfrid Hålimoen malfrid.halimoen@porsgrunn.kommune.no  
Økonomiansvarlig Øyvind Moen moen@eidanger.no  
Plan og org ansvarlig Kirsti Arvesen Nesheim kine@nome.kommune.no  
Klubbhusansvarlig Gunn Eriksrød klubbhus@eidanger.no  
Anlegg Idar Løwe idar.lowe@laugstol.no  
Inkluderingsansvarlig Patrick Løwig    
Vara Tom Johnsen ue-johns@online.no