FOTBALL

Styreleder
Karl Arne Wilhelm Norstrøm

932 55 671
fotball@eidanger.no

Sportslig leder
Tom Nordengen

916 32 930
sportslig.fotball@eidanger.no