Gjennom gruppehåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Gruppehåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

I Gruppehåndboka kan man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Gruppehåndboka er således en viktig del av klubbens kultur og miljø.

Gruppehåndboka er til bruk for trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.