Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i
samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser osv. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for
”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste
redskapet for at ”Klubben er sjef”. I Kvalitetsklubbprosjektet vil klubben finne NFFs krav og retningslinjer for
utarbeidelse av en god sportsplan:
• Prosess
• Kriterier
• Forklaring og konkretisering
• «Verktøykasse» med hjelpemidler for gjennomføring
Skal sportsplanen virkeliggjøre en forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben.
Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en
naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.