MEDLEMSSKAP

Ved å klikke på linken kan du melde inn deg selv eller barnet ditt i Eidanger idrettslag - turn

Klikk her for å medle deg eller ditt barn inn, eller for å administrere ditt medlemsskap. (Åpnes som ny side)

Når det er gjort sender du mail til turn@eidanger.no med barnets navn og fødselsdato + foresatt sitt mob nr og hvilket parti dere ønsker å turne på.


PRISER

For å drive aktivitet i Eidanger IL turn må du være medlem av Eidanger IL, det koster 100,- årlig, du er da fullverdig medlem av hele idrettslaget med alle rettigheter.

I tillegg til dette kommer det en aktivitetsavgift til turngruppa.  

Her kan du se hvor mye det koster for de ulike partiene

aktivitetsavgift:
2 - 5 år 1500,- per år
4 - 7 år 1500,- per år
1. - 3. klasse 1550,- per år
   
4. - 7. klasse  1900,- per år
   
8. klasse - 18 år 1900,- per år
Rekrutt Tropp 2300,- per år
Junior Tropp 2500,- per år 
Aerobic m/styrke for voksne 15+ 1200,- per år

Dette er kun for treninger, alle andre arrangementer eller samlinger kommer utenom!

Vi gir også søskenmoderasjon på 30% på barn to, 50% på barn 3