Leder: Marion Thorsberg
E-mail: lederturn@eidanger.no

Medlems ansvarlig: Susanne Buer
E-mail: turn@eidanger.no 

Økonomiansvarlig: Tommy Bårdsen
E-mail:  turn@eidanger.no

Hallvaktansvarlig: Marit Bjørvik Andersen
E-mail:  hallvaktturn@eidanger.no

Innkjøper: Lisbeth Rougthvedt
E-mail: turn@eidanger.no 

Trenerkontakt: Susann Strand
E-mail: turn@eidanger.no