Sykkelkollektivet

Sykkelkollektivet er et sykkelverksted som tilbyr arbeidstrening til unge voksne som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet og ikke er i utdanning. Vi utfører reparasjoner, service på sykler. Vi arbeider også med tilrettelegging og vedlikehold av stier og egne anlegg for terrengsykling.

Les mer

 


Aktivitetsguide

Eidanger IL har etablert en Aktivitetsguide ordningen i Porsgrunn med støtte fra Bufdir. Målgruppen er barn, ungdom 6-23 år som ikke deltar i en fritidsaktivitet i dag. Det kan være familier med lav inntekt, personer som har utfordringer med språket, eller av andre ulike grunner føler de trenger en aktivitetsguide for å komme i gang.

Les mer

 


Gøy fritid for alle

Gøy Fritid For Alle er et ettervernstilbud for personer med rusutfordringer som ønsker å komme i gang med idrettslig aktivitet. Vi hjelper deltakerne våre i gang med idretter og aktiviteter i ordinære, eksisterende treningsmiljøer og klubber i Porsgrunn og Grenland. Målsettingen for våre deltakere er å bli selvstendige i sin egen aktivitet og treningsmiljø.
 
Les mer
 


Rocket-Man

Rocket-Man er et prosjekt for ungdom. Vi har et særlig fokus på å fange opp unge mennesker som på en eller annen måte faller utenfor, sliter med rus, eller står i fare for å gjøre det.

Les mer